Follow us
Domov > Produkty > rozpúšťadlá
xylén

xylén

P-xylén (para-xylén) je aromatický uhľovodík. Je to jeden z troch izomérov dimetylbenzénu známych spoločne ako xylény. P-xylén je dôležitá chemická surovina. Okrem iných priemyselných aplikácií je surovinou vo veľkom meradle syntéza rôznych polymérov. V ...