Follow us
Domov > Produkty > rozpúšťadlá
Normálny parafín

Normálny parafín

Normálne parafíny (n-parafíny) sú lineárne alifatické uhľovodíky s dĺžkou reťazca C9-C17, ktoré sa zvyčajne od seba oddeľujú od kerozínu alebo frakcií plynového oleja v surovom oleji s použitím molekulárnych sít.