Follow us
Domov > Produkty > rozpúšťadlá
Diacetonalkohol (DAA) č. CAS 123-42-2

Diacetonalkohol (DAA) č. CAS 123-42-2

Bezfarebná alebo bledožltá kvapalina s vôňou, bežný tovar so stopovým oxidom mezílitu a inými stopovými nečistotami, destilovaný pri normálnej teplote ľahko rozložiteľný, miešateľný s vodou, alkoholom, éterom, esterom, aromatickými látkami a podobne.