Follow us
Domov > Produkty > rozpúšťadlá
Cyklohexylamín (CHA) Číslo CAS: 108-91-8

Cyklohexylamín (CHA) Číslo CAS: 108-91-8

Cyklohexylamín je silná organická žieravá kvapalina s podivným zápachom. Môže tvoriť azeotrop s vodou pri 96,40 ° C, miešateľný s množstvom organických rozpúšťadiel. Cyklohexylamín sa používa ako medziprodukt pri syntéze iných organických zlúčenín. Je stavebným kameňom pre liečivá (napr. Mukolytiká, analgetiká a bronchodilatanciá).