Follow us
Domov > Produkty > rozpúšťadlá
Cyklohexán (CHX) CAS č .: 110-82-7

Cyklohexán (CHX) CAS č .: 110-82-7

Cyklohexán je bezfarebná, dráždivá zápachová kvapalina. Približne 90% sa spotrebuje v priemyselnej výrobe kaprolaktámu a kyseliny adipovej, ktoré sa používajú na výrobu nylonu 6 a nylonu 66. Používa sa tiež ako rozpúšťadlo v chemických a priemyselných procesoch a v mnohých aplikáciách bolo nahradené benzénom ,