Follow us
Domov > Produkty > Polyuretán a živica
Toluéndiizokyanát (TDI-80/20) Číslo CAS: 584-84-9

Toluéndiizokyanát (TDI-80/20) Číslo CAS: 584-84-9

Toluéndiizokyanát je syntetická zmes 2,4- a 2,6-izomérov je prchavá, bezfarebná až svetložltá kvapalina, ktorá je rozpustná v mnohých organických rozpúšťadlách.