Follow us
Domov > Produkty > Agro a Pharmaceuticals
Č. CAS 90% kyseliny mravčej (FOA): 64-18-6

Č. CAS 90% kyseliny mravčej (FOA): 64-18-6

Kyselina mravčia je bezfarebná kvapalina s štipľavý, prenikavý zápach pri izbovej teplote. Je to misciblewith vodou a väčšina polárnych organických rozpúšťadiel, je trochu rozpustný v uhľovodíkoch. Uhľovodíky a v pára fáza, pozostáva z vodíka-lepené diméry, skôr než individuálne molekuly.