Follow us
Domov > správy > Obsah
Oznámenie o ministerstvo z obchodu na ukončenie z antidumpingových opatrení na toluénu diizokyanátu (tdi80/20), pôvodne vyrobené v EÚ č. 26 z roku 2018.
Mar 13, 2018

12. marec 2013 Ministerstvom obchodu vydané 2013 oznámenie, 16 rozhodnutie od 13 marca 2013 na dovoz do EÚ toluénu diizokyanátu (20) modelu pre TDI80 / uplatňovanie antidumpingových opatrení, vykonávacieho obdobia 5 rokov.

 

V roku 2017 7 septembra 2017, ministerstvo obchodu oznámenie č. 49, oznámil, že antidumpingových opatrení uplynie 12 marec 2018 domáceho výrobného odvetvia alebo v mene domáceho výrobného odvetvia môžu byť fyzické osoby, právnické osoby alebo organizácie v antidumpingové opatrenia 60 dní pred splatnosťou v písomnej podobe Ministerstvu obchodu uplatniť záverečnú revíziu.

 

V lehote stanovenej v oznámení ministerstva obchodu nedostala kvalifikovanou žiadosť a mofcom sa rozhodla iniciovať záverečnú revíziu. Z 13 marec 2018 sú ukončené antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz diizokyanátu toluénu (tdi80/20) z EÚ.

 

Ďakujeme vám za vašu pozornosť k našej spoločnosti. Kontaktujte nás nainfo@haofeichem.comAk máte potrebné.