Follow us
Domov > správy > Obsah
Butanón: Koniec správy je tichý
May 29, 2018


Tento týždeň konsoliduje domáci butanonový trh. Situácia v oblasti ochrany životného prostredia je stále mrzutá a následná výstavba nie je dobrá. Atmosféra na trhu s butanónom je stále svetlá. Vzhľadom na ceny ropy na trhu v južnej Číne, ktoré donútili tanky stráviť, trhové ceny butanónu sa od minulého víkendu výrazne nezmenili. Vysoká ponuka je o niečo vyššia. Mierne voľné. Kvôli nedostatku hlavného cenového poradenstva na konci mesiaca spolu s pokračujúcim poklesom medzinárodnej ropy, negatívnou mentalitou na trhu, účastníkmi trhu, ktorí prevádzkujú náladu, nie je vysoký a viac čaká na následnú cenovú politiku usmernenia sa domáci trh očakáva, že stabilizuje slabý butanón pred koncom mesiaca.