Follow us
Domov > vedomosti > Obsah
xylén
Aug 25, 2017

p-xylén (para-xylén) je aromatický uhľovodík. Je to jeden z troch izomérov dimetylbenzénu známych spoločne ako xylény. p-xylén je dôležitá chemická surovina. Okrem iných priemyselných aplikácií je to surovina vo veľkom meradle syntézou rôznych polymérov. Najmä je to zložka pri výrobe kyseliny tereftalovej pre polyestery, ako je polyetyléntereftalát. Tiež sa môže polymerizovať priamo na parylén.